El treball de recuperació de marges de pedra seca al Mas de Burot

El projecte de Mas de Burot, present al congrés Contart 2018 de Saragossa
5 de juny de 2018
Horta de Sant Joan finalitza la rehabilitació del Mas de Burot, que serà visitable a partir de l’octubre
12 de juny de 2018

El treball de recuperació de marges de pedra seca al Mas de Burot

Alfredo Ferràs mostra un dels marges recuperats

La rehabilitació del mas de Burot ha incorporat una iniciativa complementària, l’arranjament dels marges de pedra seca ubicats entorn de l’edificació en el marc d’un projecte de neteja i millora de l’entorn més immediat al mas. En aquestes últimes setmanes, l’equip encarregat de l’obra ha arranjat prop de 200 metres lineals de marges, la immensa majoria d’ells preexistents. Els marges s’ha arranjat i reconstruït aplicant la tècnica de la col·locació concertada, una de les tres que cita el picapedrer i expert en construcció de marges de pedra seca, Francesc Xavier Solé Borràs. En aquesta tècnica s’utilitzen pedres de l’entorn, irregulars i de formes arredonides, i es col·loquen al marge una capa sobre l’altra.

El marger ha d’encaixar pedres grans unes amb les altres i cobrir els espais buits amb pedres menudes. Sovint, a la part alta del marge, s’hi col·loquen pedres encara més grans per pressionar el conjunt i reforçar la seva estabilitat. En el cas del mas de Burot, explica Alfredo Ferràs, cap d’obra, s’ha utilitzat l’anomenada pedra de calar, l’existent a l’entorn. “Cap pedra és igual a una altra, per tant hem aplicat la tècnica concertada fins a dotar de tot el conjunt la pressió necessària”. Els marges s’han aixecat no completament verticals davant el talús sinó aplicant una lleugera inclinació per augmentar més la seva consolidació. Així, prèviament a la col·locació de les pedres, els operaris amb ús de maquinària netegen i adeqüen el talús. L’entorn immediat de mas conserva un exemple extraordinari d’ús de la tècnica concertada. Es tracta de l’extraordinària paret de tancament de corral, aixecada en pedra seca i sense argamassa.

Marges de pedra seca al Mas de Burot

Solé Borràs cita dos tipus de construcció de marges, la tècnica vertical o inclinada en forma d’espiga, i la tècnica de col·locació horitzontal. Cada tècnica s’empra en funció de la presència d’un tipus o altre de pedres a l’entorn. Es coneixen tres grans tipus de pedres: les roques ígnies -granet, basalt o toves volcàniques-, les roques metamòrfiques -pissarra i marbre-, i les roques sedimentàries -arenisques i calcàries-.

A banda dels marges, el projecte de neteja i millora de l’entorn ha comportat el desbrossament de vegetació sobrera, l’adequació dels accessos a peu fins al mas, l’empedrat d’accés a la porta principal del mas i la neteja d’elements generats durant l’obra, entre altres actuacions.

Comments are closed.